رام P7 پیرکاردین

رام  P7  پیرکارین مدیاتک 100% تست شده و بدون مشکل همراه با فایل nvram برای حل مشکل IMEI

قابل رایت با Spflashtools

توجه : برای رایت فایل nvram  باید دانگل اینفینیتی رو داشته باشید

3,000 تومان

رام P7 پیرکاردین
رام P7 پیرکاردین

3,000 تومان