رام i8552 Solve Black Screen

رام پارسی i8552 Galaxy win با قابلیت حل مشکل صفحه سیاه

این مدل در اکثر مواقع بعداز فلش و فارسی سازی با مشکل صفحه سیاهی روبرو میشه که وبسایت ما بر آن شد

تا جهت حل این مشکل رام مخصوص برای حل این مشکل را برای شما عزیزان مهیا کند

تومان

رام i8552 Solve Black Screen
رام i8552 Solve Black Screen

تومان