رام جی الیکس G2

رام جی الیکس G2 با چیپست MT6575 از وبسایت افشین نجفی

قابل رایت با فلش تولز

قابل فلش روی جی الیکس G1

حجم فایل : 157 MB

حذف قطعی ویروس های Monkey Service و Time service

4,000 تومان

رام جی الیکس G2
رام جی الیکس G2

4,000 تومان