رام پارسی IQ5.1A

رام پارسی کوک شده  I Mobile IQ5.1A با چیپست کوالکام  

مفتخریم که وبسایت ما برای اولین بار رام پارسی این مدل را ارائه کرده است

15,000 تومان

رام پارسی IQ5.1A
رام پارسی IQ5.1A

15,000 تومان