رام نایاب G761mainboard-V3.0.0

رام  پارسی نایاب با مشخصه ی فنی G761-mainboard-V3.0.0 2014.05.13

شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی برد G761-MAINBOARD-V3.0.0 را که دارای CPU A23 می باشد را فلش نمایید.

بدون مشکل تاچ و دوربین

از این فایل برای فلش کردن تبلت CCIT مدل A719G نیز می توانید استفاده کنید.(Tested)

5,000 تومان

رام-نایاب-g761mainboard-v3-0-0
رام نایاب G761mainboard-V3.0.0

5,000 تومان