رام فارسی y221-u22

رام فارسی y221-u22 بیلد 108 با اندروید 4.4.2 از وبسایت افشین نجفی

قابل رایت با فلش تولز

حاوی فایل cache , userdata

حجم فایل : 470 MB

حذف قطعی ویروس های Monkey Service و Time service و …

5,000 تومان

رام فارسی y221-u22
رام فارسی y221-u22

5,000 تومان