رام فارسی Hol-T00

رام فارسی Hol-T00 با اندروید 4.2.2

با تهیه ی این فایل میتوانید فیرمور فارسی برای هر دو بیلد نامبر یعنی اندروید 4.4.2 و اندروید 4.2.2  را دانلود کنید

قابل رایت با فلش تولز

5,000 تومان

رام فارسی Hol-T00
رام فارسی Hol-T00

5,000 تومان