رام فارسی Desire 616 Fix BT

رام فارسی desire 616 با قابلیت ارسال و دریافت فایل APK از بلوتوث

مستحضر هستید که این مدل فابلیت دریافت و ارسال فایل Apk رو ندارد

5,000 تومان

رام فارسی Desire 616 Fix BT
رام فارسی Desire 616 Fix BT

5,000 تومان