آرشیو برچسب های: mozila

مرور گر جديد هوشمند براي جلوگيري از سرقت اطلاعات

مرورگر

مرور گر جديد هوشمند براي جلوگيري از سرقت اطلاعات اخيرا مرورگرهابه اين فكر افتاده اند كه با توجه به تجربياتي كه كسب مي كنند از سرقت اطلاعات كاربران خود جلوگيري كنند.با مادر ادامه همراه باشيد.