رام فارسی G920-5-F-I-T-W8-K-L-S

رام پارسی G920-5-F-I-T-W8-K-L-S قابل رایت روی همه ی Variant ها 

با اندروید 5.1.1 قابل رایت روی همه ی Variant ها
توجه داشته باشید این رام روی اندروید 6.0 و 7.0 قابل رایت نیست پس لطفا هنگام خرید دقت کنید وبسایت در قبال سهل انگاری شما هیچ گونه مسئولیتی به عهده نمیگیرد !

با خرید ابن فایل میتوانید تمام مدل های زیر را پارسی کنید

G920-5

G920

G920F

G920W8

G920I

G920T

G920K

G920L

G920S

7,000 تومان

رام فارسی-g920-5-f-i-t-w8-k-l-s
رام فارسی G920-5-F-I-T-W8-K-L-S

7,000 تومان