حل مشكل كار نكردن دكمه هاي نوكيا x2-00

 حل مشكل كار نكردن دكمه هاي نوكيا x2-00

سولوشن حل مشكل كار نكردن دكمه هاي *٠# وديگر دكمه هاي نوكيا x2-00 كاملا تست شده و مطمئن

بدون نياز به سيم كشي هاي بي مورد وتعويض  آي سي كي پد

20,000 تومان

سولوشن حل مشكل كار نكردن دكمه هاي نوكيا x2-00
حل مشكل كار نكردن دكمه هاي نوكيا x2-00

20,000 تومان