اخبار

آخرین اخبار و اتفاقات دنیای موبایل و نرم افزارهای مربوطه را بصورت روزانه از وبسایت افشین نجفی دنبال کنید .ما برآنیم تا شما را از بروزترین رویداد های مرتبطبا تکنولوژی آگاه سازیم.